Tisztelt Ügyfelünk! December 15. és január 2. között csökkentett munkarendben vagyunk elérhetőek, sürgős esetben, kérjük, e-mailben keressenek minket!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Menü Kapcsolat Ügyfélkapu

Ügyfélkapu

Kedves Kártyabirtokosunk!

Szolgáltatásainkat szeretnénk minél magasabb színvonalon nyújtani Önnek, ezért kérjük, adja meg kapcsolattartási elérhetőségeit (mobil szám, e-mail cím).

Néhány szempont, miért is kérjük ezt Öntől:

  • Amikor munkáltatója feltölti a kártyáját, erről ingyenes e-mailt tudunk küldeni azon felhasználóinknak, akiknek rendelkezünk az e-mail címükkel.
  • PRÉMIUM Utalványkártyájához sms-es szolgáltatások is igényelhetőek. Ehhez szükséges telefonszám.
  • Volt már olyan eset, hogy a PRÉMIUM kártyákhoz tartozó egyenlegeket szükséges volt e-mailben kiküldenünk.
  • Amikor telefonon / e-mailen megkeres minket, hogy segítsünk vagy információt kér, az e-mail cím és a telefonszám segít abban, hogy egyértelműen beazonosítsuk Önt.

Az adatlapon nevét és születési dátumát azon célból kérjük be, mert jelenleg ezekkel az adataival rendelkezünk.

Ezek alapján tudjuk beazonosítani.

Üdvözlettel,
a Sponsorem csapata

On-line adatkezelési hozzájárulás

Fenti adataimat E-Utalványkártya birtokosként a Sponsorem Kft., PRÉMIUM Utalványkártyabirtokosként a Sponsorem Kft. és teljesítési segédei részére adom meg (a teljesítési segédek adatai itt megtekinthetőek). Hozzájárulok, hogy fent megadott adataimat a Sponsorem Kft., mint adatkezelő nyilvántartsa és kezelje, illetve Utalványkártyám típusától függően azokat teljesítési segédeinek továbbítsa feldolgozásra.

A Sponsorem Kft. adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezései irányadóak. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az adatkezelő által szerződésben vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

Kezelt adatok: név, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön – kizárólag saját szerződésben vállalt tevékenységével összefüggésében, az arra vonatkozó tájékoztatásokkal, és kifejezetten kizárva a markering célú üzeneteket. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható, tudomásul veszem, hogy ez esetben a Sponsorem Kft. további szolgáltatást számomra nem nyújthat. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.