Tisztelt Ügyfelünk! December 15. és január 2. között csökkentett munkarendben vagyunk elérhetőek, sürgős esetben, kérjük, e-mailben keressenek minket!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Menü Kapcsolat Ügyfélkapu

Ügyfélkapu

Ügyfélkapu

Munkáltatóként / E-utalványkártyával rendelkező Magánszemélyként / Elfogadóhelyként itt tud bejelentkezni.

Prémium Ügyfélkapu

PRÉMIUM Utalványkártyával rendelkező Magánszemélyként itt tud bejelentkezni. Belépési segédlet »

Kedves Kártyabirtokosunk!

Szolgáltatásainkat szeretnénk minél magasabb színvonalon nyújtani Önnek, ezért kérjük, adja meg kapcsolattartási elérhetőségeit (mobil szám, e-mail cím).

Néhány szempont, miért is kérjük ezt Öntől:

  • Amikor munkáltatója feltölti a kártyáját, erről ingyenes e-mailt tudunk küldeni azon felhasználóinknak, akiknek rendelkezünk az e-mail címükkel.
  • PRÉMIUM Utalványkártyájához sms-es szolgáltatások is igényelhetőek. Ehhez szükséges telefonszám.
  • Volt már olyan eset, hogy a PRÉMIUM kártyákhoz tartozó egyenlegeket szükséges volt e-mailben kiküldenünk.
  • Amikor telefonon / e-mailen megkeres minket, hogy segítsünk vagy információt kér, az e-mail cím és a telefonszám segít abban, hogy egyértelműen beazonosítsuk Önt.

Az adatlapon nevét és születési dátumát azon célból kérjük be, mert jelenleg ezekkel az adataival rendelkezünk.

Ezek alapján tudjuk beazonosítani.

Üdvözlettel,
a Sponsorem csapata

On-line adatkezelési hozzájárulás

Fenti adataimat E-Utalványkártya birtokosként a Sponsorem Kft., PRÉMIUM Utalványkártyabirtokosként a Sponsorem Kft. és teljesítési segédei részére adom meg (a teljesítési segédek adatai itt megtekinthetőek). Hozzájárulok, hogy fent megadott adataimat a Sponsorem Kft., mint adatkezelő nyilvántartsa és kezelje, illetve Utalványkártyám típusától függően azokat teljesítési segédeinek továbbítsa feldolgozásra.

A Sponsorem Kft. adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezései irányadóak. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az adatkezelő által szerződésben vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

Kezelt adatok: név, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön – kizárólag saját szerződésben vállalt tevékenységével összefüggésében, az arra vonatkozó tájékoztatásokkal, és kifejezetten kizárva a markering célú üzeneteket. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható, tudomásul veszem, hogy ez esetben a Sponsorem Kft. további szolgáltatást számomra nem nyújthat. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.